Назва видання: «Трансформаційна економіка»

Рік заснування: 2023

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 1184 Протоколу № 13 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 квітня 2024 р.)

Ідентифікатор медіа: R30-03950

Про видання: «Трансформаційна економіка» – це науковий журнал з економічних наук, заснований Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська.

УДК: 330:007.2(051)

ISSN: 2786-8141 (print); 2786-8133 (online)

Метою журналу є міждисциплінарний обмін результатами теоретичних та прикладних досліджень науковців з питань економіки, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, готельно-ресторанної справи. Досягнення вказаної мети передбачає оприлюднення фундаментальних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених та сприяє кореляції власних дослідницьких практик наукових шкіл із викликами ХХІ ст.

З огляду на поставлену мету завданнями журналу є:
- висвітлення сучасних тенденцій та концептуальних напрямків розвитку сучасної економічної науки;
- формування відкритої інформаційної платформи для обміну результатами досліджень між провідними науковцями та молодими вченими;
- активізація міжнародної співпраці в галузі економічних досліджень;
- розгляд теоретичних, методологічних та практичних аспектів трансформаційної економіки;
- забезпечення зручного та оперативного доступу до результатів наукових досліджень вчених у галузі економічної науки.