Контакти

Адреса засновника видання:
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
вул. Кам’янецька, б. 3, м. Хмельницький, 29000

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua