Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Замазій Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: zamazii@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7537-9025
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1OZRxVgAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006673400
Web of Science ResearcherID: AEV-9965-2022

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бойківська Галина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: boikivska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9978-7514
Web of Science ResearcherID: AAC-3055-2020
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=k02cfj4AAAAJ&hl=uk&oi=ao
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218900214

Горбаченко Станіслав Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки, Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)
E-mail: horbachenko@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8442-9581
Web of Science ResearcherID: ABA-6187-2021
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B3_Z9UAAAAJ&view_

Гурман Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: hurman@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9415-2635
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hLg7NYYAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216851537

Дейнега Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна)
E-mail: deineha@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5006-190X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=w33s7ZwAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217087568

Дименко Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)
E-mail: dymenko@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6980-8038
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-pluQcwAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209474767

Думанська Ілона Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: dumanska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2449-0633
Web of Science ResearcherID: Z-1244-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KJKPxQ8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223702382

Ємельяненко Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри національної економіки та публічного управління, Державний навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)
E-mail: yemelianenko@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6611-5228
Web of Science ResearcherID: L-4875-2018
Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=Jut9qG8AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Жуков Святослав Августович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна)
E-mail: zhukov@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0499-7990
Web of Science ResearcherID: F-9969-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9GgbcvcAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328159000

Квасницька Раїса Степанівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: kvasnytska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0443-9390
Web of Science ResearcherID: C-9284-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fe3_JlMAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217022941

Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри, начальник науково-редакційного відділу, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)
E-mail: kovalenko-marchenkova@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7350-7740
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=q3P2Oh8AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Kovalenko-Marchenkova&st2=&origin=searchauthorlookup

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: kovalchuk@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9535-8678
Web of Science ResearcherID: I-6027-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OufgBWQAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192543325

Мединська Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: medynska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7998-4107
Web of Science ResearcherID: F-6372-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GHD0jnAAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219556661

Підгірна Валентина Никифорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
E-mail: pidhirna@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6188-803X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3obH9ZUAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218948993

Прохоровська Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: prokhorovska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1444-8207
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=88DPvRQAAAAJ&hl=th

Рущишин Надія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: rushchyshyn@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1198-8582
Web of Science ResearcherID: F-7297-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=u8fauc4AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192837102

Сапотніцька Наталія Ярославівна, кандидатка економічних наук, завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: sapotnitska@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9544-0660
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LEECUc4AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57607784400&origin=recordpage

Сарай Наталія Ізидорівна, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри філософії та суспільних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: sarai@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8646-5084
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=d1Wi8sYAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: G-6276-2017

Селюченко Надія Євстахіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
E-mail: seliuchenko@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2651-083X
Web of Science ResearcherID: Т-9996-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gfKR3_8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210437848

Сніщенко Роман Григорович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: snishchenko@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2857-0980
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PeI_3zkAAAAJ&hl=ru

Танасійчук Альона Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна)
E-mail: tanasiichuk@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7967-0239
Web of Science ResearcherID: AEK-7013-2022
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217823466

Церклевич Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: tserklevych@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7925-780X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EVMNL3YAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217853304

Jelena Lukjanova, Ph.D., Associate Professor, Head of Management Department, ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia)
E-mail: lukjanova@transformations.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2825-6572
Web of Science ResearcherID: FLL-1423-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fvm6HzcAAAAJ&hl=ru

Marga Zivitere, Dr.oec., Professor, Academician, ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia)
E-mail: zivitere@transformations.in.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669949500

Pawel Czarnecki, Prof., dr Hab., Warsaw Management University (Warsaw, Poland)
E-mail: czarnecki@transformations.in.ua
http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2007013616/